Zapoj sa a vyhraj 200 € alebo  notebook v hodnote viac ako 1000 €.

Zapoj sa a vyhraj 200 € alebo  notebook v hodnote viac ako 1000 €.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s U.S. Steel Košice predstavuje nový projekt:

Kritéria účasti na projekte

  1. Prihlásenie študentov

Projekt je pre všetkých študentov tretieho a štvrtého ročníka (resp. posledných dvoch ročníkov) strednej školy (gymnázium, stredná škola, konzervatórium) na území SR.

  1. Spôsob prihlásenia

Študent strednej školy v poslednom a predposlednom ročníku štúdia sa môže do projektu prihlásiť formou online formulára na fmmr.tuke.sk. Do formulára vloží aj svoju prácu na jednu z vybraných tém v min. rozsahu 1 normostrana.

  1. Trvanie projektu

Dĺžka trvania projektu vo všetkých kategóriách je od 1. decembra 2019 do 31. októbra 2020.

  1. Vyhodnotenie študentských prác

Na konci každého mesiaca zasadne trojčlenná komisia odborníkov FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel Košice, ktorá vyberie vždy 3 ‒ 6 najlepších prác, ktoré budú odmenené finančnou odmenou 200 €.

  1. Výhody pre študenta

Okrem finančnej odmeny 200 € pre 3 ‒ 6 najlepších študentov každý mesiac môžu získať špeciálnu cenu v podobe výpočtovej techniky tí študenti, ktorí predstavia výnimočný nápad, príp. je ich projekt graficky spracovaný na vysokej úrovni. V júni 2020 bude vyhodnotený najlepší projekt spomedzi všetkých zapojených projektov, ktorý bude odmenený notebookom v hodnote viac ako 1000 €.

Prvý úspech v súťaži Technické Talenty 2020+ 

 

Výzva FMMR TUKE v spolupráci s U.S.Steel Košice, s.r.o na zapojenie do projektu s možnosťou finančnej výhry padla v našej škole na úrodnú pôdu. Študent 3.A triedy Martin Hurtuk vypracoval projekt v kategórii: Buď kreatívny v recyklácii.  V piatok dostal informáciu, ktorá začínala takto:

Milý Talent!

S radosťou Ti oznamujeme, že tvoje myšlienky a nápady zaujali odbornú porotu v súťaži Technické Talenty 2020+ natoľko, že sa stávaš jedným z výhercov februárového kola súťaže… Martinovi blahoželáme a veríme, že inšpiruje ostatných. Súťaž prebieha až do októbra a každý mesiac sú ohodnotení najlepší. Viac informácií v prílohe:

Návšteva v STM

Dňa 29.1.2020 sa kolektív žiakov 3.AB, 3.NB a 2.A nášho gymnázia zúčastnil na exkurzii v Slovenskom technickom múzeu. Návšteva bola primárne venovaná téme Metalurgia a hutníctvo, ale zaujali nás aj iné expozície, ako napr. zubná technika v minulosti a dnes, písacie stroje, oznamovacia elektrotechnika, či umelecké kováčstvo.

Periodic Table Challenge 2019

„Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov.“

Dmitrij Ivanovič Mendelejev

 

2019 rok významných okrúhlych výročí

Pripomíname si aj 150. výročie „zrodu“ periodickej tabuľky chemických prvkov. Ide o jeden z najvýznamnejších úspechov vo vede.

V roku 1869 ju zostavil významný ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Jeho vedecká činnosť bola rozsiahla a veľmi rozmanitá. Publikoval viac ako 400 odborných prác. Bol iniciátorom ustálenia základných jednotiek merania hmotnosti a dĺžky, zaujímal sa o ropu ako perspektívny energetický zdroj, vyrobil bezdymový strelný prach. Uznávali ho chemici na celom svete. V roku 1905 mu bolo udelené najvyššie vyznamenanie – Copleyova medaila Kráľovskej spoločnosti v Londýne. V roku 1906 bol dokonca nominovaný na Nobelovu cenu za chémiu, no chýbal mu jediný hlas.

Na našej škole sme sa zapojili do celosvetových aktivít riešením on-line testu Periodic Table Challenge. Test úspešne zvládlo 38 študentov. Ďalej sme upravili PTP v učebni chémie tak, aby obsahovala všetkých doteraz známych 118 prvkov. Pozrite si ukážku časti testu a certifikátu.

 

  

Ukážka testov:

Periodic Table Challenge testy

TLAČOVÁ KONFERENCIA – 20. 11. 2019

Nemecká spoločnosť BASF v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach už od septembra 2018 realizuje bezplatný medzinárodný vedecký program o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý je určený pre študentov slovenských stredných škôl s ročnou kapacitou približne 600 študentov. Podobne sa realizuje v 7 krajinách strednej a východnej Európy.

Na tlačovú konferenciu predstavenia programu Chemgeneration boli pozvaní zástupcovia štyroch gymnázií. Našu školu dôstojne reprezentovali: Anna Tomčová a Martin Hurtuk – obaja z 3.A. Demonštrovali možnosť recyklácie kovov pomocou elektrolýzy.

V budúcom roku nás čaká nový workshop na tému: Výživa

CHEMGENERATION

Už v poradí tretia trieda z nášho gymnázia sa zapojila do vedeckého programu poprednej svetovej chemickej spoločnosti BASF. Dňa 25. 10. 2019 trieda 1.A absolvovala interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu a zapájať študentov do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.

Študenti absolvovali  pokusy na čistenie odpadovej vody, recyklovali papier, získavali elektrolýzou cín z elektroodpadu.

Vedecký program Chemgeneration sa realizuje v 8 krajinách. Na Slovensku vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Tímu tejto fakulty pod vedením doc. RNDr. Aleny Fedoročkovej, PhD. patrí naša vďaka. Ďakujeme aj Ing. Tomášovi Vindtovi, PhD. z Ústavu recyklačných technológii za nemenej zaujímavú prednášku na tému: Ako získať zlato z môjho smartfónu.

Prírodovedná exkurzia v Prahe

V dňoch 16.- 19.10 sme sa zúčastnili prírodovednej exkurzie v Prahe. Navštívili sme Vysokú školu chemicko – technologickú, kde sme si sami vyskúšali analýzu studňovej vody, pripravili „dokonalú pôdu“, na supermikroskopoch pozorovali zooplanktón, absolvovali sme veľmi zaujímavú prednášku o jedoch, ktoré produkuje náš organizmus. Navštívili sme najväčšiu knižnicu „Chémie“ v strednej Európe a po celom dni sme sa chutne najedli v študentskej menze.Po náročnom dni na univerzite sme ešte zvládli prechádzku k prezidentskému palácu a po Karlovom moste. Druhý deň sme navštívili Múzeum čokolády, Grevin, výstavu Doba génová a nezabudli sme ani na slávny Pražský orloj. Pred odchodom domov sme stihli aj ZOO, kde nás zaujali ľadové medvede a žirafy. Gorily sme nestihli, lebo si odskočili na hodinovú „svačinku“.

Žiaci 2. ročníkov a 3.NB

Noc výskumníkov 2019

Dňa 27.9.2019 sa vybrané triedy nášho gymnázia zúčastnili v sprievode vyučujúcich 13. ročníka prestížneho festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov, kde mali možnosť vidieť mnohé netradičné a inovatívne experimenty, interaktívne vedecké prezentácie, výstavy či workshopy z oblasti fyziky, chémie, biológie či robotiky. Festival sa tohto roku niesol v duchu motta „Život ako ho (ne)poznáme“. Bohatý a pestrý program oslovil všetky vekové kategórie, pričom hlavnou cieľovou skupinou boli deti a mládež v školskom veku. Žiaci mali možnosť pozorovať netradičné, skúšať neznáme i bádať záhadné. Veríme, že získali veľa nových vedomostí nezvyčajnými pokusmi z oblasti prírodných vied a dúfame, že ich záujem o štúdium prírodných vied bude rásť.

POKYNY K „MINISOČKE“

Minisoč je písomná práca žiaka a má byť vyjadrením jeho špecifického záujmu v prírodovednej oblasti (biológia, fyzika,matematika,chémia). Žiak si vyberie školiteľa. Je dobré, ak sa jej žiak venuje dlhší čas ( zbiera potrebné informácie,vzdeláva sa sám v danej oblasti, niečo skúma, pozoruje, s niečím experimentuje). Počas prípravy si žiak vytvára svoje vlastné názory, postrehy a zaznamenáva ich. Vhodné je porovnanie výhod, nevýhod, vyjadrenie argumentácie pre a proti či vlastných myšlienok. Práca nesmie byť len odpisom z kníh či kópiou nejakej Web-stránky!

Ak žiak potrebuje niečo z knihy,alebo Internetu odpísať, je nutné uviesť citáciu! (Stačí uviesť do zátvorky číslo, pod ktorým je kniha alebo Web-stránka označená v časti „Použitá literatúra“).

  • Ako členiť text v práci:

  Continue reading

Zadanie ročníkovej práce z prírodovedných predmetov (BIO, CHEM, FYZ) pre všetkých žiakov 1. A, 2.AB, 2.NB.

Každý žiak si povinne zvolí 1 z prírodovedných predmetov, z ktorého vypracuje ročníkovú prácu pod vedením vyučujúceho daného predmetu.

Dôležité termíny

Úloha Termín
Nahlásiť vyučujúcemu tému práce najneskôr do 15.10.2019
Odovzdať vyučujúcemu osnovu práce najneskôr do 31.01.2020
Odovzdať finálnu verziu práce najneskôr 30.05.2020
Hodnotenie a prezentácia práce jún 2020

Pozn. : Konzultácie s vyučujúcim sú možné priebežne počas celého obdobia.

Continue reading