MASTERCLASSES

V dňoch 4. – 5. 3. 2021 sa niekoľko študentov nášho gymnázia zúčastnilo akcie Masterclasses, po prvýkrát online.

Prvý deň ich čakali prednášky o mikrosvete, urýchľovačoch a ako bonus mali prednášku o malých čiernych dierach. O deň neskôr absolvovali praktické cvičenie, kde si sami mohli za pomoci softvérových balíkov analyzovať dáta namerané v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v Cerne. Nakoniec to bola medzinárodná časť, kde sa na meetingu stretli so všetkými účastníkmi z Talianska a USA a spoločne vyhodnotili všetky dáta.

V kategórii najlajkovanejší príspevok Masterclasses zvíťazil náš študent Stanislav Slíž zo 4.NB.

Srdečne blahoželáme!

Physics in Advent

V čase od 1. do 24. decembra sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok. Tieto však neboli naplnené čokoládou, ale pokusmi z fyziky. Každý deň mali žiaci zrealizovať jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. O tom, že sa naším žiakom darilo svedčia aj certifikáty jednotlivých tried, ktoré sa zapojili. V adventnom kalendári bolo viac ako 61 000 registrovaných účastníkov – konkurencia bola teda obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a viacerí dosiahli maximálny počet 24 bodov a teda ašpirujú na ocenenie od organizátorov.

príŤAŽ – výsledky

PRÍŤAŽ (Prírodovedná súťaž)

Milí študenti, tu sú výsledky súťaže, ktorá prebiehala v troch kolách:

1. miesto: Zuzana Kušnieriková 2.A, Laura Lešková 2.NB

2. miesto: Viktória Malecová 4.OA

3. miesto: Miroslava Hašková 3.NB

Víťazom blahoželáme! Okrem jednotiek ku ostatným známkam z predmetov biológia, fyzika a chémia, ich budú v škole čakať aj vecné odmeny. Samozrejme, že aj ostatným účastníkom pribudli v druhom polroku cenné jednotky s rôznou váhou podľa počtu získaných bodov. Vážime si, že ste si našli čas na realizáciu a dokumentovanie domácich pokusov, na riešenie úloh aj mimo klasických vyučovacích hodín. Vyučujúci biológie, fyziky a chémie.

Noc výskumníkov

Dňa 27.11.2020 sme sa zapojili do akcie Noc výskumníkov v online forme. Boli to študenti 2.A, 4.OA, 3.AB, 2.AB  a tí ostatní si majú možnosť pozrieť zaujímavosti z archívu.

Motto roka 2020 bolo „Veda bez hraníc“. Poukázalo na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Navyše, vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach.

Už teraz sa tešíme na Noc výskumníkov 2021 a veríme, že bude prebiehať klasicky!

Tvorivý učiteľ fyziky

V dňoch 21. 9. – 23. 9. sa v Konferenčnom centre SAV v Smoleniciach uskutočnila konferencia Tvorivý učiteľ fyziky. Cieľom tejto konferencie je združovať učiteľov fyziky a zdieľať inšpirácie z vyučovania fyziky na školách. V rámci konferencie sme prezentovali prácu našich žiakov na dlhodobých projektoch miniSOČ ako aj prírodovednú súťaž PríŤaž. Ohlasy na podujatia realizované na škole boli veľmi pozitívne, čo nás podporilo v ďalšej práci. Z konferencie sme si okrem pocitu dobre vykonanej práce odniesli aj rôzne nápady a inšpirácie, ktoré budú využité na hodinách fyziky.

MiniSOČ

V dňoch 10. – 11. 9. 2020 prebiehali na našej škole obhajoby prác – „MiniSOČiek“. Vzhľadom na hygienické opatrenia a to, že išlo o práce z minulého školského roka, študenti mali na prezentovanie skrátený čas. Tie najzaujímavejšie si však budete môcť pozrieť počas Prírodovedného dňa v apríli 2021, kde si „zmerajú sily“ s prácami našich „veľkých“ študentov. Zo všetkých tried najviac kreatívni boli študenti 2.OA a tým si vyslúžili aj kolektívnu odmenu.

Víťazstvo a postup do ďalšieho kola si zabezpečili študenti:

2. OA: Natalia Hadašová, Rebeka Marešová, Laura Maščák, Laura Oravcová

3.OA: Róbert Gáspár, Jakub Imro

4.OA: Laura Matisová, Matej Štefko

1.A: Petra Jančiová, Kamila Kundisová

Blahoželáme!

Vyučujúci biológie, fyziky a chémie