Akcie a exkurzie v školskom roku 2020/2021

Činnosť v jednotlivých mesiacoch:

September:

MiniSOČ – obhajoba prác

Z: Pc, Ko, Lj, Hs T: do 16. 9 (2.OA, 3.OA, 4.OA, 1.A – 8r)

Október:

PRÍŤAŽ (PRÍrodovedná súŤAŽ) – 1. kolo

Z: Pr, Gb, Ko, Pc, Lj, Se T: do 5. 10. (všetci študenti podľa záujmu)

Technické múzeum – vedecké experimenty: „Magneticko-magická múzejná hodinka“

Z: Pc T: podľa ponuky (1.OA, 2.OA)

November:

PRÍŤAŽ – 2. kolo

Z: Pr, Gb, Ko, Pc, Lj, Se T: 2. 11. (všetci študenti podľa záujmu)

Noc výskumníkov – online akcie (podľa rozvrhu)

Z: všetci vyučujúci T: 27.11.

December

PRÍŤAŽ – 3. kolo

Z: Pr, Gb, Ko, Pc, Lj, Se T: 1. 12. (všetci študenti podľa záujmu)

Prírodovedné múzeum – exkurzia

Z: Lj T: doplní sa (CVB)

Január

Technické múzeum – výroba železa

Z: Hs, Gb T: doplní sa (2.A, 3.AB)

Február

Steel Park – expozícia, Bádateľské laboratórium

Z: Gb, Ko, Fe T: podľa ponuky

Technické múzeum – vedecké experimenty: „Optické javy vo vedecko-technickom centre a v expozícii fyziky“

Z: Pc T: podľa ponuky (3.OA)

Marec

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat – exkurzia

Z:Sz, Lj T: podľa ponuky (CVB)

Svetový deň vody – súťaž posterov a iné aktivity

Z: Pr, Se, Gb T: do 22. 3. (2.OA )

Masterclasses – Majstrovské triedy časticovej fyziky – UPJŠ

Z: Ko, Fe T: podľa ponuky (podľa záujmu)

Bylinkáreň – výsadba byliniek do vyvýšených záhonov

Z: Lj, Sz, Se T: koniec mesiaca (biologický krúžok)

Apríl

Deň Zeme – fotografická súťaž

Z: všetci členovia PK T: do 20. 4. ( všetci študenti)

Prírodovedný deň – prednášky, experimenty, Projektová súťaž

Z: všetci členovia PK T: podľa dohody

Máj

Ústav anatómie – exkurzia

Z: Lj T: podľa ponuky

Steel Park – expozícia

Z: Gb T: podľa ponuky ( 3.AB)

Technické múzeum – vedecké experimenty: „Zábavná elektrostatika sieni elektrických výbojov“

Z: Pc T: podľa ponuky (4. OA)

Opatovská kvapka krvi

Z: Lj T: podľa situácie

Jún

Návšteva botanickej a zoologickej záhrady

Z: Lj, Sz, Se T: doplní sa

Exkurzia – Opálove bane

Z: Lj T: doplní sa (4.OA)