Súťaže z biológie

1.Olympiáda 

– určená pre 6-9. ročník ZŠ (príma – kvarta OG) – samostatná práca

– viac informácii https://www.iuventa.sk/sk/olympiady/olympiady-a-sutaze/BiO.alej

– kategórie:

 

E – pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ (príma – kvarta OG)

má niekoľko častí (stačí si vybrať jednu):

  1. rastliny
  2. živočíchy

III. prírodniny (horniny)

 

D – pre žiakov 6. – 7. ročníka ZŠ a (príma, sekunda OG)

má niekoľko častí (stačí si vybrať jednu):

  1. teoreticko-praktická (skúmanie mikrospokopom a pod.)
  2. projektová (tvorba posteru)

 

C – pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ (tercia, kvarta OG)

má niekoľko častí (stačí si vybrať jednu):

  1. teoreticko-praktická (skúmanie mikrospokopom a pod.)
  2. projektová (tvorba posteru)

 

  1. SOČ

– určená pre 1.- 4. ročník „veľkého“ gymnázia

– viac informácií:

 

Pri výbere témy Vám môže pomôcť zoznam doteraz prezentovaných prác, ktorý nájdete na stránke (v časti Výsledkové listiny) :  http://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Ďalšie informácie a vzor správneho spôsobu citovania nájdete na stránke

http://rcm.sk/wp-content/uploads/2018/11/Metodika-SO%C4%8C-2018.pdf

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať vyučujúceho BIO, CHE alebo FYZ!